06 – 255 66 800 peter@cranio-terhorst.nl

Privacy Verklaring

Cranio ter Horst, gevestigd aan Bongerd 2 7623 KB Borne, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Cranio ter Horst
Bongerd 2
7623 KB Borne
Nederland
https://www.cranio-terhorst.nl/
+31625566800

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cranio ter Horst verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Cranio ter Horst verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

  • Gezondheid
  • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Cranio ter Horst verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Cranio ter Horst neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Cranio ter Horst bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Gegevens Bewaartermijn Reden
Naam 15 jaar U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Telefoon 15 jaar U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
E-mailadres 15 jaar U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Adres 15 jaar U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Geboortedatum 15 jaar Om werkzaamheden op een correcte manier uit te voeren
Gezondheid 15 jaar Om werkzaamheden op een correcte manier uit te voeren
Burgerservicenummer (BSN) 15 jaar Om werkzaamheden op een correcte manier uit te voeren

Delen van persoonsgegevens met derden

Cranio ter Horst verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Cranio ter Horst blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cranio ter Horst gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Cranio ter Horst gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Cranio ter Horst maakt ook gebruik van Google Analytics, zodat geanonimiseerd met behulp van cookies wordt bijgehouden hoe u bij ons terecht komt, waar u op klikt en u hoe lang u op onze website blijft. De gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden en ter verbetering van onze website en dienstverlening. Lees hier meer over het privacybeleid van Google en Google Analytics. Het is mogelijk dat Google uw gegevens op het verzoek van derden, bijvoorbeeld overheidsinstanties, aan het doorgeeft. Hierop kunnen wij geen invloed uitoefenen.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie hier voor een toelichting.

Hieronder een overzicht van de geplaatste cookies op de website van Cranio ter Horst:

Cookie Functie Bewaartermijn
_gat_gtag_UA_37577046_1 Analytische cookie die websitebezoek meet 1 dag
_gid Analytische cookie die websitebezoek meet 1 dag
_ga Analytische cookie die websitebezoek meet 2 jaar
wpca_consent Functionele cookie 1 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cranio ter Horst en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar peter@cranio-terhorst.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Cranio ter Horst wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cranio ter Horst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via peter@cranio-terhorst.nl

Cookies resetten

Als u onze cookies geaccepteerd hebt dan kunt u onderstaande knop gebruiken om deze te resetten.

Laatst aangepast op: 27-05-2018

Contact gegevens

Peter ter Horst
Bongerd 2
7623 KB Borne

T: 06 – 255 66 800
E: peter@cranio-terhorst.nl

SLUIT
SLUIT